Sunday, September 15, 2013

Unknown forms of lifeLost Civilizations


I was claiming myself long time ago, that we have on this planet bunch of lost civilizations over the life time of earth.
Civilizations that vanished.
Civilizations who were here long before “missing link”.
They keep discovering such a possibility’s,…
Some of those civilizations lasted in time much longer than ours and we in our arrogance not believing  or we not admit that they may achieved much higher level of knowledge and technical advantage then “WE”.
Anything what we don’t understand, we tend to explain with silly theory’s, or by outside influence of extraterrestrials, or we not rather talk about it at all.
It is a hard find any evidence, if everything had been destroyed by some natural disasters such as hit collision with a  meteor large enough to wipe out all evidences. Or they destroyed themselves as we tend to do.
Anyway, that is my thought, just trying fill out empty space in planet existence , probably 5 billion years old.
Ztracené civilizace

Tvrdil jsem už dávno, že máme na této planetě spoustu ztracených civilizacích v průběhu existence zeme.
Civilizace, které zmyzli, stratili se.
Civilizace, která tu byli dávno předtím, než „missing link“.
Vedci nyni objevuji takove moznosti, ...
Některé z těchto civilizací trvali v čase mnohem déle než nase  a my v naší aroganci neverime, nebo si nepripoustime že možná dosáhli mnohem vyšší úroveň znalostí a technickou uroven nez "my".
Cokoliv, co nechápeme, máme tendenci vysvětlovat hloupymi  teoriemi , nebo vnějším vlivem mimozemšťanů, nebo se raději o tom vubec nezmynovat.
Je těžké najít nějaké důkazy, pokud vše bylo zničeno nějakymi přírodnímy katastrofami, jako srazka s meteorem dostatečně velkým na to, aby zničit všechny důkazy. Nebo zničili sami sebe, jak máme tendenci dělat my.
To je moje myšlenka, ktera se snaží vyplnit prázdné místo v existenci zeme pravděpodobně stare 5 miliard let.


 
 

COSMIC WAYS...Thursday, September 5, 2013

Wednesday, September 4, 2013

Tajemství zeměměřiče K.

Ku poslechu píseň mého nejoblíbenějšího zeměměřiče Vlasty Třešňáka

Zeměměřič

...Tyčka stála v louži
a já po kotníky vody
šéf zvědavec počítal
kolik má náměstí v pase
Se zeměměřičským křížem
jsem jak mučedník běhal v poli...
Vlasta Třešňák / Zeměměřič / Zeměměřič / 1978